fbpx

Lenaneo 18: Ditokelo tsa batshwaruwa

E mong le e mong o sireleditswe ke molao Afrika Borwa – ho kenyeletswa ha motho e mong a tshwarwa ke mapolesa. Fumana hore na ditokelo tsena di sireletsa motho e mong le e mong jwang ho lenaneo la leshome le metso e le robedi la Keep It Constitutional.

Arolelana sena sechabeng