fbpx

Keep it Constitutional

E boloke e le Molaotheo. E kaba ka nnete Molaotheo ke ntho e re hlokang ho e tseba? Fumana hore hobaneng melaotheo e le bohhlokwa ha holo naheng engwe le engwe, le hore ho baneng Molaotheo wa Afrika Borwa o le bohlokwa ho wena.

Dinthla ka ho boloka

Letsolo

Tseba ditokelo tsa hao! Mona Afrika Borwa, kaofela re na le ditokelo tse ka tlasa Molaotheo. E boloke e le Molaotheo e thusa wena ka hore o ithute ditokelo tseo wena le ba ba bang Afrika Borwa, e le hore haeba mang kapa mang a sokela litokelo tsena, u ka etsa ho hong ka yona. E boloke e le Molaotheo e tlisoa ho wena ke Motheo wa Litokelo tsa Botho le Lefapha la Toka le Ntlafatso ya Motheo.

Le e tlisetswa ke
Dihlopha tsa morao
Di ditlaleho tsamorao tsa blog