fbpx

Isahluko 11: Amalungelo Wezingane

Wonke ongaphasi kweminyaka ewu 18 unamalungelo akhethelekile ngaphansi koMthethosisekelo. Thola ukuthi ayini kusahluko seshumi nanye somdlalo othi Gcina Amalungelo.

Dlulisa Enkundleni Zokuxhumana