fbpx

Isahluko 16: Inkululeko yokuzikhulumela

Sonke siyadinga ukuzikhulumela, sinalo lelo lungelo.

Dlulisa Enkundleni Zokuxhumana