fbpx

Ke eng Molaotheo?

24-10-2018

Arolelana sena sechabeng

Ke eng Molaotheo?

Ha o ka batla ho Google hore ‘Ke eng Molaotheo?’, mohlomongwe o tla fumana sephetho se buang ntho ya hotshwana le, “Molaotheo ke setlhopha sa dikokwane goba metlhala e hlomilweng e tla tsamaiswang pusho ya naga goba ya mekgatlo e meng.

Aha, malebo Wikipedia, fela se o se bolela eng?

Ka bugutsoane, Molaotheo ke lenaneo la ditokelo tsa batho le ditataiso tse eleng boteng ba pelo ya naha ebile di re bolella le ho re sechaba sa naha eo se sebedisane jwang le mmuso le bohle.

Molaotheo o re bolella ka naha eo, le ditokelo tse akareditsoeng ka ha re ha Molaotheo hangata dibua ha holo ka histori ya naha le dintwa tse fitileng.

Batho ba bang bare Molaotheo o tshoana le resepi ya naha e atlehileng: melao ya Molaotheo ke disebediswa, hape le ha o pheha, ho molaleng hore o tshoanetse ho latella resepi hore o tle o fumane moputso o tswang pele. Hosabe le resepi… hantle hantle ke resepi ya moferefere.

E ka ba dinaha kaofela di nale Molaotheo?

A se dinaha kaofela tse naleng Molaotheo o ngoetseng fatse, empa naha engwe le engwe e kaba le sehlopha sa melao-motheo e tlatsang molao hara ho naha. Naheng tse ding, jwale ka Afrika Borwa, ho na le Molaotheo o ngwetsweng e eleng ho re e tlisa ditokelo le ditataiso kaofela tsa naha e di kenye ka ha ra tokomane e le ngwe, ka nako e eleng ho re naha tseding jwalo ka United Kingdom le New Zealand di nale Meloatheo e sa ngwoaloang, se bolelang ho re melao ya dinaha tsa bona e fumaneha ditokomaneng tse ngata e seng elengwe fela.

Molaotheo wa Afrika Borwa

Molaotheo wa Afrika Borwa o bothlokwa ha holo ebile o gethehile hobane ha e supi fela phelo ya mmuso wa gethollo le qalo ya tokolloho ya rona le naha ya mebala ya tladi, empa ibile e tshwerwe e ka engwe ya Melaotheo e hlwahlwa lefatsheng ka bophara. O ka fumana ho hong ho ho ngata ka Molaotheo wa Afrika Borwa ha fela o ka tobetsa mona.