fbpx

Isahluko 8: Ezempilo

Uma ugula noma ulimele, udinga ukwelashwa. Umthethosisekelo ufaka ilungelo lwezempilo – kungakho-ke isahluko sesishiyagalombili kumdlalo woku Gcina Umthethosisekelo ukhombisa ukuba uvikelekil kanti futhi ungasizakala uma ufuna uncedo.

Dlulisa Enkundleni Zokuxhumana