fbpx

Isahluko 5: Ukulinganisa amalungelo

Wonke umuntu eNingizimu Afrika unamalungelo. Ngesinye isikhathi lamalungelo anokungcubuzana. Senzakanjani uma amalungelo ethu angcubuzana nawomunye? Thola kabanzi kwisahluko sesihlanu somndlalo othi Gcina UMthethosisekelo.

Dlulisa Enkundleni Zokuxhumana