fbpx

Isahluko 12: Ukushintja Umthethosisekelo

Umthethosisekelo ungumqulu obalulekileyo kakhulu. Kodwa usitjela ukuthi ungashintjwa –  kungani lokhu? Isahluko 12 somkhankaso othi Gcina Umthethosisekelo usitjela ukuthi kungani nokuthi ungashintjwa kanjani Umthethosisekelo.

Dlulisa Enkundleni Zokuxhumana