fbpx

Isahluko 3: Ukwahlukwaniswa kwamandla, nemikhakha emithathu kaHulumeni.

Umthethosisekelo, ungenziwa kanjani ukuthi uHulumeni angawahlukumezi ama amalungelo? Isahluko sesithathu se Keep it Constitutional (Gcina Umthethosisekelo), sithi sivikelekile ukuba uHulumeni anagasihlukumezi.

Dlulisa Enkundleni Zokuxhumana