fbpx

Isahluko 1: UMthetho sisekelo waseNingizimu Afrika

Uyini umthethosisekelo waseNingiZimu Afrika? Kungani umele uzihluphe ngawo? Isahluko sokucala se Keep it Constitutional (Gcina Umthethosisekelo), wumdlalo omayelana nokufundisa ngoMthethosisekelo, nokuthi ubalulekile ngani kuwena.

Dlulisa Enkundleni Zokuxhumana