fbpx

Die Suid-Afrikaanse Grondwet

20-11-2018

Deel Op Sosiale Media

Die Suid-Afrikaanse Grondwet

“Ons Grondwet is die belangrikste dokument in ons land. Dit gee ons regte en verantwoordelikhede waarop ons as burgers van Suid-Afrika geregtig is.”Childlinesa.org.za.

Die Grondwet is die allerhoogste wet van die land. Dit beteken dat dit die “hoogste” wet is en alle ander wette in Suid-Afrika, en die optrede van die regering moet in lyn wees met wat in die Grondwet uiteengesit word. Die Grondwet verskaf nie net ‘n wetlike fondament nie, maar beskryf ook die regte wat almal in Suid-Afrika kan eis en definieer die struktuur van ons regering.

Die aanvaarding van Suid-Afrika se Grondwet in 1996 was ‘n baie belangrike deel van ons land se geskiedenis. Dit was een van die laaste hoofstukke in Suid-Afrika se stryd teen apartheid en kolonialisme en in die stryd vir demokrasie en was die begin van ‘n nuwe hoofstuk in ons land se verhaal.

Na die lang stryd vir vryheid en gelykheid het verteenwoordigers van alle rasse, van al die belangrikste politieke en bevrydingsorganisasies in die land, vergader om saam te werk om ons Grondwet te skryf. Dit het sowat twee en ‘n half jaar geneem om op te stel en is op 8 Mei 1996 voltooi.

President Nelson Mandela het die finale konsep van die Grondwet op 10 Desember 1996 as wet geteken.

Na ‘n lang reis is ons Grondwet uiteindelik voltooi. Dit word beskou as een van die beste voorbeelde van ‘n moderne grondwet in die wêreld. Dit is so “cool” nê?

Die Handves van Regte

Die Suid-Afrikaanse Grondwet sê baie dinge, alles gebaseer op die fundamentele waardes waarop Suid-Afrika gebou word – waardigheid, gelykheid en vryheid. Al hierdie dinge het ‘n impak op jou en ons land, maar daar is sekere dele wat baie belangrik is vir elke Suid-Afrikaner om te weet – insluitende jy! Een van die belangrikste dele van die Suid-Afrikaanse Grondwet is die Handves van Regte, wat in Hoofstuk Twee van die Grondwet gevind word.

Die Handves van Regte is ‘n lys van die basiese menseregte wat almal in Suid-Afrika het. In ‘n demokratiese land soos Suid-Afrika gee jou regte jou baie vryhede en beskerming wat jou in staat stel om regverdig en gelyk behandel te word, ongeag wie jy is. Kinders en tieners het selfs spesiale regte – regte wat deur alle ander mense in die land gerespekteer moet word.