fbpx

Lenaneo 6: Ditokelo tsa sechaba le tsa moruo

Ho ba le sebaka sa bodulo, dijo tsa hoja, le tlhokomelo ya bophelo ha o kula ke dikarolo tsa bohlokwa tsa bophelo ba bohlokwa. Fumana hore na Molaotheo o re thusa jwang hore re be le maphelo a lobohlokwa ho wa phela lenaneong le tsheletseng la Keep It Constitutional series ya dipapadi.

Arolelana sena sechabeng