fbpx

Isahluko 6: Amalungelo kwezomnotho ne kwezenhlalo

Ukuba nendawo yokuhlala, ukudla, ukunakekelwa kwempilo mawugula yizinto ezibalulekile ukuze ubenempilo enesizotha. Thola kabanzi ukuthi UMthethosisekelo usisiza kanjani ukuba sibe nezimpilo ezinesizotha kwisahluko sesithupha kumdlalo othi Gcina UMthethosisekelo.

Dlulisa Enkundleni Zokuxhumana